Η αντίστοιχη αγγλική σελίδα


Επιστροφή

Μνημεία στο νομό Σερρών

Δείγμα Μέγεθος Περιγραφή
* 99Kb Το λιοντάρι της Αμφίπολης
* 7Kb Μία άποψη των αρχαιολογικών μνημέιων της Αμφίπολης
* 7Kb Μία άλλη άποψη του λιονταριού της Αμφίπολης
* 85Kb Μοναστήρι Αγ. Προδρόμου: Στα αριστερά η κολυμβήθρα, από την άλλη μεριά η εκκλησία και ο ξενώνας.
* 99Kb Μία πανοραμική άποψη του μοναστηριού του Αγ. Προδρόμου.
* 60Kb Ο πύργος στο νοτιοδυτικό μέρος της μονής. Χτίστηκε από τον δεύτερο ιδρυτή της μονής (1300-1333) και μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη το 1876.
* 17Kb Το μνημείο αυτό είναι σύμβολο της θυσίας 250 Κερδυλιωτών που εκτελέστηκαν στη διάρκεια της κατοχής (17 Οκτωβρίου 1941) από του Γερμανούς κατακτητές. Ανεγέρθη το 1980 και βρίσκεται στο σταυροδρόμι των δύο παλαιών χωριών, Άνω και Κάτω Κερδυλλίων.
* 36Kb Το μνημείο αυτό βρίσκεται στο Ρούπελ στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα προς τιμή των πεσόντων στη μάχη του Ρούπελ.Η σελίδα αυτή συντηρείται από τον Ηπειρώτη Παναγιώτη (panos@stern.nyu.edu) .