Η αντίστοιχη αγγλική σελίδα


Επιστροφή

Αντί προλόγου...


Ο

ι Κινέζοι είπαν κάποτε: Μία εικόνα αξίζει όσο χίλες λέξεις. Η σελίδα αυτή περιέχει πλήθος φωτογραφιών, προσπαθώντας να δείξει όσο το δυνατόν καλύτερα την ομορφια του τοπίου που περιγράφει. Η πόλη των Σερρών αποδεικνύει συνεχώς ότι σε μια πόλη η ευημερία αντανακλάται στην δημιουργικότητα και την ευμερία των κατοίκων της. Επίσης δείχνει ότι αυτή η ευημερία δεν προέρχεται μόνο από την καλλιεργημένη πεδιάδα που βρίσκεται γύρω της, ούτε από την πολεοδομική της ανάπτυξη, αλλά κατα μεγάλο μέρος από την ποικιλία ερεθισμάτων και το πλήθος ιστορικών αναφορών, ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του επισκέπτη που θέλει να συνδυάσει την ηρεμία που προσφέρει το φυσικό τοπίο με τη ζωντάνια ενός σύχρονου αστικού χώρου.

Π

αραδίδοντας στην κρίση του κοινού αυτόν τον εικονικό τουριστικό οδηγό, περιμένω ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο που θα καλύψει την σημαντική ανάγκη προβολής της πόλης μας μέσα στο Internet, ενός μέσου που διαδίδεται όλο και περισσότερο και το οποίο αναμένεται να αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής μέσα σε λίγα χρόνια. Ελπίζω ότι οι επισκέπτες αυτής της σελίδας θα μπορέσουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον όμορφο αυτό τόπο. Τέλος θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για τις οποιεσδήποτε ατέλειες, καθώς αυτή η σελίδα κατασκευάστηκε με μοναδικό κίνητρο το μεράκι και την αγάπη για την πόλη μου, και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επαγγελματικη ενασχόληση ή πηγή κέρδους, οπότε και δεν είναι δυνατόν να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη ανάπτυξη και διόρθωση της.

Ηπειρώτης Παναγιώτης


Η σελίδα αυτή συντηρείται από τον Ηπειρώτη Παναγιώτη (panos@stern.nyu.edu) .