Η αντίστοιχη αγγλική σελίδα


Επιστροφή

Λεωφορεία

Τηλέφωνα πρακτορείων και δρομολόγια

Πρακτορείο Τηλέφωνο
Σέρρες 0321-22697, 0321-22822
Θεσσαλονίκη 031-526582, 031-520821
Αθήνα 01-5120212Από: Προς: Ώρα:
Σέρρες Θεσσαλονίκη Κάθε 30 λεπτά από τις 05.30 μέχρι τις 20.30 (express κάθε ολόκληρη ώρα)
Σέρρες Αθήνα Κάθε μέρα στις 09.00, 14.30, 20.00
Θεσσαλονίκη Σέρρες Κάθε 30 λεπτά από τις 06.00 μέχρι τις 21.00 (express στις μισές ώρες)
Αθήνα Σέρρες Κάθε μέρα στις 08.30, 14.00, 20.30
(Τις Παρασκευές αντί για 20.30 έχει δρομολόγιο στι 16.00)Η σελίδα αυτή συντηρείται από τον Ηπειρώτη Παναγιώτη (panos@stern.nyu.edu) .